Vi är duktiga på hållbarhet i Östergötland!

Vi Gör’t är en plattform för alla hållbara företag och organisationer som vill lyfta fram sitt arbete med att minska sitt avtryck på miljön (se våra kriteriekrav) Vill ni vara med? Skicka ett mail till styrgruppen med en kort presentation av er verksamhet. Mot ett självkostnadspris på ca 3500:- gör vår skribent ett case om ert hållbarhetsarbete, baserat på en intervju med er.