Actibump ger högre säkerhet och lägre bränsleförbrukning

En innovation i form av ett robust farthinder som rör sig nedåt i stället för uppåt om det kommer en bil i för hög hastighet är hemligheten bakom Edevas framgångar med det intelligenta trafiksäkerhetssystemet Actibump.

En säker trafikmiljö med god framkomlighet står på de flesta kommuners prioriteringslista. Så också i Linköping där Edevas allra första system installerades 2010.

– Kommunen hade först testat ett aktivt system som gick uppåt som de inte var nöjda med. Då utvecklades Actibump, berättar Karin Wiklund, företagets marknadsassistent.

Det fiffiga med Edevas system är det ger en effektiv fartdämpning och de som håller den tillåtna hastigheten drabbas inte alls. De som kör för fort kör på den fasta kant som uppstår när en lucka fälls ner i vägbanan. Vanliga gupp, trafikljus och rondeller gör att alla fordon bromsar in för att sedan gasa på. På så vis blir det både extra bränsleförbrukning, mer utsläpp och buller. Det innebär dessutom ett hårt slitage på vägen.

– Kör man i rätt hastighet är det bara att fortsätta över vårt system. Utvärderingar har visat att Actibump ger ökad trafiksäkerhet och framkomlighet samtidigt som det ger lägre bränsleförbrukning vilket minskar utsläpp och buller, berättar Karin Wiklund.

I dag finns kunderna främst bland landets kommuner, förutom Linköping även Malmö, Uppsala och Västerås. Och Öresundsbrokonsortiet har i två omgångar köpt in Actibump till Öresundsbron.

– I framtiden hoppas vi att vårt farthinder även finns i Trafikverkets vägnät, på flygplatser, i hamnområden och i ökad utsträckning på den internationella marknaden där vi redan har återförsäljare i fem länder, avslutar Karin Wiklund.

 

Läs mer på www.edeva.se

Edeva

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad användning av fossila råvaror
  • Minskade utsläpp av oönskade ämnen och organismer