Renall – blixtsnabb omställning till förnybart bränsle

Renall kör numera på restprodukter när de tar hand om andras avfall och återvinning. Det ger minskade koldioxidutsläpp med 1 200 ton per år vilket motsvarar 120 varv runt jorden i ett genomsnittligt passagerarflygplan.

För miljöserviceföretaget Renall, med säte i Norrköping, är basen kommunala uppdrag inom hushållsavfall, slamtömning och även att ta hand om företags verksamhetsavfall. Bränslet har alltid varit den stora stötestenen i företagets miljömål.

– Att aktivt minska vår egen och kundernas miljöpåverkan är vårt viktigaste mål, berättar Robert Sandsveden som är företagets miljöchef. Vi har 40 tunga fordon som tills för några månader sedan krävde 500 kubik diesel för att klara av att köra runt på de olika uppdragen men vi har länge tänkt att vi ville fasa ut till fossilfritt – senast 2025.

När chansen dök upp att istället tanka HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) som framställs av slakteriavfall och rapsolja, tog företaget ett snabbt beslut som förkortar måluppfyllelsen med nära tio år. Det skedde i samband med ett seminarium om fossilfria transporter som Cleantech Östergötland anordnade hösten 2015.

– Eftersom det inte behövs någon omställning på bilarna så satte vi igång i stort sett i samma ögonblick vi gick ut från seminariet, berättar företagets marknadschef Anne-Marie Holmberg. Vi har även tagit ett ytterligare miljösteg vad gäller företagets tjänstebilar. Sedan tidigare kör vi biogasbilar men nu har vi även börjat köra el-hybridbilar, avslutar hon.

Läs mera på www.renall.se

renallLogo_179.jpg

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
  • Minskad användning av fossila råvaror
  • Minska utsläpp av oönskade ämnen och organismer
  • Minskad materialanvändning (resurseffektivitet)
  • Minska övergödning
  • Cirkulera/återvinna material