AQVIS Miljö AB – bygger skydd i återvunnen plast med lång livslängd

Det innovativa företagen AQVIS Miljö AB tillverkar en patenterad stödkonstruktion (spont) i returplast som används i olika infrastrukturprojekt. Bullerskydd och kantförstärkning mellan hav och land är några av användningsområdena.

Malmö kommuns satsning på nya bullerskydd, kajreparationer utmed Göta kanal, erosionsskydd i Mölndalsån, Tekniska verkens tätning av en lakvattendamm i Linköping, Sakabs spontning i marken utmed Ångermanälven för att hindra föroreningar vid kreosotsanering är bara en handfull av alla de projekt där AQVIS är inblandade.

– Vi har kunder både inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn, berättar Tomas Svärd, företagets vd. En av våra främsta konkurrensfördelar är att vår spontprodukt, som för övrigt är tillverkad i HD-polyeten av återvunnen plast, har lång beständighet. Det är samma material som i vattenledningar och forskning visar att i markmiljö händer inget med materialet de första 200 åren.

Materialet lämnar alltså ingenting ifrån sig, till skillnad från impregnerat trä som med tiden urlakas på impregneringsmedel (det vill säga ger utsläpp av cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen). Det innebär att det lämpar sig i både markmiljö och i marina miljöer där erosion, röta och söndervittring är vanliga problem. Möjligheten att bygga i böljande former ger också fördelar i jämförelse med konventionella material.

– En annan stor fördel är de minimala underhållskostnaderna. Och när det gäller till exempel klottersanering så kan man göra sådan helt och hållet utan kemikalier, fortsätter Tomas Svärd. Växter kan klättra direkt på sponten eftersom den är helt okänslig för fukt.

Klimatförändringarna innebär nya utmaningar som måste hanteras på olika nivåer i samhället. Skydd mot översvämningar behövs till exempel när det gäller havsnivåhöjningar, skyfall och andra orsaker till förhöjd vattennivå.

Tomas Svärd igen:

– I höst är det meningen att Karlstad kommun, Landstinget i Värmland och MSB (Myndigheten för säkerhet o beredskap) startar bygget av en upphöjd gång- och cykelväg: Det görs för att skydda sjukhuset mot skador på grund av översvämning när det är höga flöden i Klarälven. Då kommer vår spont att ligga inne i vallen som skiljer mark och vatten åt.

 

Läs mera på www.aqvis.com

aqvis-logotyp-web

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
  • Ökad användning av förnybara råvaror
  • Minska utsläpp av oönskade ämnen och organismer
  • Minskad materialanvändning (resurseffektivitet)
  • Cirkulera/återvinna material