SundaHus – cirkulära flöden ska förändra byggbranschen

IT- och miljökonsultföretaget SundaHus är på väg ut i Europa med sina tjänster för utfasning av farliga ämnen och medvetna materialval i bygg- och fastighetsbranschen. Just nu deltar SundaHus i ett EU-finansierat projekt, Building As Material Banks (BAMB), som syftar till att minska förbrukningen av nya råvaror samt minska avfallsmängderna inom byggsektorn.

SundaHus är ett Linköpingsbaserat tjänsteföretag som säljer strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. I dag räknas de som en ledande aktör inom området medvetna miljöval. Kunderna finns över hela Sverige och ambitionen är att även agera på den internationella marknaden. Efter ett framgångsrikt samarbete med Ronneby kommun är de nu på god väg dit.

– Vi blev i princip headhuntade för att tillsammans med 15 andra partner från hela Europa delta i ett EU-finansierat projekt som under fyra år ska utforska och visa hur byggbranschen kan omformas för att skapa mer cirkulära flöden av material. Genom projektet skapas större möjligheter för flexiblare byggnader samt för att byggmaterialet ska kunna plockas ut och användas igen – och bibehålla sitt värde över tid. Ronneby kommun är tillsammans med SundaHus de enda svenska deltagarna i projektet.

Det berättar Lisa Elfström som är marknadschef på SundaHus. Hon fortsätter:
– Vi bidrar med kompetens inom kemi, miljö och teknikutveckling. Rent praktiskt arbetar vi med att ta fram standarder och utveckla programvaror och lösningar för att möjliggöra mer cirkulära flöden. Vi jobbar tillsammans med forskningsinstitut, universitet och näringsliv från hela Europa och det känns häftigt att ett företag från Linköping får vara med att göra något som är unikt i Europa och som kommer att stärka Sveriges position på hållbarhetsområdet.

Läs mer på www.sundahus.se

sundahus-logo-220x30

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskade utsläpp av oönskade ämnen och organismer
  • Minskad materialanvändning (resurseffektivitet)
  • Cirkulera/återvinna material