Urnatur – det naturliga som lönsam och hållbar affärsidé

Ägarna till Urnatur vill inspirera andra att se ekoturism som ett hållbart företagande. De menar att det handlar om att våga satsa och att lära sig paketera sina erbjudanden – såväl delarna som helheten.

Landsbygden fortsätter att avfolkas, trots att många egentligen vill kunna bo och verka utanför de större samhällena och städerna.

Jägmästaren Håkan Strotz och biologen och formgivaren Ulrika Krynitz hittade sitt drömställe, gården Sjögetorp utanför Ödeshög, för dryga 20 år sedan. Ingen av dem ville hamna på kontor och tvingas pendla varje arbetsdag. Steg för steg har de utvecklat sin verksamhet. Med omsorg och god kvalitet för ögonen.

– I dag klarar sig inte små gårdar som Sjögetorp på de traditionella näringarna jord och skog. Världen har förändrats och vi måste helt enkelt tänka om, tänka nytt, menar Håkan Strotz.

Han och sambon Ulrika vill visa att ekoturism förenar många värden.

– Många tänker för mycket ”uppoffring”. ”Vad kommer det att kosta oss att bli ekologiska?” i stället för att ta vara på möjligheterna till lönsamhet och se att miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet oftast går hand i hand, säger Håkan Strotz.

Det övergripande förhållningssättet inom Urnatur är att bruka istället för att förbruka och bland övriga ingredienser för att få ihop miljö-, natur-, kulturvård och ekoturism märks bland annat att:

 • ha en levande gård med får som betar naturbetesmarkerna,
 • gynna biologisk mångfald exempelvis genom ängar som slås med lie och hamlade träd för att behålla de naturvärden som finns – och skapa nya,
 • använda skogen till byggmaterial och uppvärmning (kombineras med sol- och viss eluppvärmning),
 • vara i stort sett självförsörjande när det gäller kött, fisk, grönsaker och kryddor,
 • ordna ”allt” för gästerna som kan bo, äta, uppleva, konferera eller mötas på annat sätt. I det avskilt belägna skogseremitaget råder enkelhetens lyx, utan el och internet, i fantasifullt byggda stugor, varav en del är byggda som trädkojor.
 • ha miljövänliga toaletter och duschar som värms med solenergi (med gasol som back up),
 • använda avlopp som renas genom resorption (bädd som består av sand och som är övervuxen med gräs och buskar),
 • erbjuda aktiviteter, som skogsspa och vandringar i ”bondens landskap” eller i skogen. En del upplevelser sker i form av kunskap man kan ta med sig hem – som att göra upp eld med bara pinnar och laga fisk i kokgrop,
 • fylla sin butik med lokala produkter, många med design.

Många återkommande gäster och en ökande ström av nya är förstås glädjande. En annan (livs-)viktig ingrediens beskriver Håkan Strotz så här:

– Ägande innebär fantastiska möjligheter, men även skyldigheter. Det är en skyldighet att förvalta skog och mark på bästa möjliga sätt – för den biologiska mångfalden och för kommande generationer.

Läs mer på www.urnatur.se

youarenature2

UPPFYLLDA KRITERIER


 • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
 • Ökad användning av förnybar energi
 • Ökad användning av förnybara råvaror
 • Bidrar till inlagring av koldioxid
 • Bibehållen eller ökad biologisk mångfald
 • Cirkulera näringsämnen
 • God djurvälfärd
 • Minskad materialanvändning (resurseffektivitet)