EDAY

Dokumentation från EDAY 2018

Nya affärer inom förnybar energi

Introduktion, ppt
Förnybart skapar nya möjligheter till decentralisering och lokala energisystem, ppt
Sol och vind – lönsamt även utan bidrag?, ppt
Geolager som alternativ till batteri, ppt
Frågor och svar, Lennart Carlsen, pdf

Skogen som resurs för hållbar tillväxt

Hållbart skogsbruk, ppt
Den hållbara produktionen, ppt
Använda skogen hållbart, ppt
Klimat som förändrar skogen, ppt

Är vi redo att byta bil?

Gapet – vad ska till för att vi ska klara målet?, ppt
Mentimeterfrågor, pdf

Landsbygden levererar fossilfritt!

Fossiloberoende och klimatanpassning för svenskt jordbruk, ppt
Bioenergi potential, ppt
Potential för jordbruket att producera energi, ppt
Energifabriken, ppt
Torpa gård, ppt
Landsbygd, systeminnovation och de stora globala utmaningarna?, ppt
Fossilfritt samhälle: Landsbygdens resurser, ppt
Hinder för produktion av förnybar energi, ppt
Spelet om den förnybara energin – vilka faktorer påverkar?,  ppt 1ppt 2ppt 3.

Om EDAY

EDAY (tidigare E-WEEK) är en återkommande mötesplats för regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Under en fullspäckad dag ges möjligheter att delta i givande möten och aktiviteter. EDAY är en samlingspunkt för experter, tjänstemän, beslutsfattare och forskare, som tillsammans diskuterar lösningar för en hållbar framtid.

EDAY syftar också till att ge regionens företagare kunskap om energi och hållbarhet, som de sedan kan använda för att öka sin lönsamhet. Att utveckla och leverera lösningar på viktiga samhällsutmaningar kopplade till energi-, miljö- och klimat är något som forskare och företag i Östergötland är väldigt bra på. Detta regionala styrkeområde kan förstärkas ytterligare genom samverkan i nätverk, kluster och andra kontakter.

I Östergötland arbetar många aktörer med energi-, miljö- och klimatfrågor på olika sätt. Bakom EDAY återfinns Region Östergötland, Energikontoret Östra Götaland, Linköpings Universitet, Cleantech Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland och Lantbrukarnas Riksförbund.

EDAY 2018 

Välkomna till EDAY 2018 med fokus på temat Klimatsmarta Östergötland – Goda exempel blir mainstream.

När? 15 mars, kl. 9-18 (lunch och fika ingår).
Var? Ekoxen Quality Hotel, Linköping.
Anmälan: Anmäl dig här.

Årets konferens börjar med en gemensam inledning med key note speaker Jenny Stiernstedt, politik- och klimatreporter på Svenska Dagbladet, som följs av seminarier med olika teman att välja mellan. Avslutningsvis delas pris ut till årets miljöteknikprofil följt av politikerpaneldebatt och afterwork.

Se hela programmet här.