E-DAY

E-DAY (tidigare E-WEEK) är en återkommande mötesplats för regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Under en fullspäckad dag ges möjligheter att delta i givande möten och aktiviteter. E-DAY är en samlingspunkt för experter, tjänstemän, beslutsfattare och forskare, som tillsammans diskuterar lösningar för en hållbar framtid.

E-DAY syftar också till att ge regionens företagare kunskap om energi och hållbarhet, som de sedan kan använda för att öka sin lönsamhet. Att utveckla och leverera lösningar på viktiga samhällsutmaningar kopplade till energi-, miljö- och klimat är något som forskare och företag i Östergötland är väldigt bra på. Detta regionala styrkeområde kan förstärkas ytterligare genom samverkan i nätverk, kluster och andra kontakter.

I Östergötland arbetar många aktörer med energi-, miljö- och klimatfrågor på olika sätt. Bakom E-DAY återfinns Region Östergötland, Energikontoret Östra Götaland, Linköpings Universitet, Cleantech Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland och Lantbrukarnas Riksförbund.

Tema för E-DAY 2018 kommer att vara: Klimatsmarta Östergötland – Goda exempel blir mainstream, och genomförs i Linköping 15 mars.