FVB – energieffektivisering i kubik uppmärksammad av EU

Med hjälp av företaget FVB har bostadsrättsföreningen Tullporten i Nyköping sparat så mycket energi att de uppmärksammats som ett gott exempel för EU:s arbete med energieffektivisering.

För många bostadsrättsföreningar är driften den stora kostnadsposten. Tack vare en företagsam ordförande som för att förbättra såväl ekonomin som miljön tog hjälp av FVB Sverige ab, köper brf Tullporten i Nyköping nu 38 procent mindre fjärrvärme. En ny fjärrvärmecentral, injusteringar av radiatorerna för en jämn temperatur och minskad värmeförlust, samt installation av energisparande kranar och blandare har lett till stora ekonomiska besparingar.

– Vi levererar smarta energilösningar som ökar verkningsgraden, minskar kostnaderna och reducerar miljöpåverkan, säger Tobias Seborn, regionchef FVB Syd. Vi kallar det ”Energilösningar i kubik”, det vill säga lösningar som är hållbara och samordnade tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt. Och oavsett om vi arbetar med värme, kyla, kraftvärme eller process, fortsätter han.

FVB:s kunder finns främst bland energiföretag, fastighetsbolag och olika industrier i Sverige och utomlands.

– Efter uppdraget i Nyköping har vi fått fler förfrågningar från bostadsrättsföreningar, berättar Tobias Seborn. Det projektet blev så bra att det fungerar som ett framgångsrikt exempel i EU och Tullportens ordförande reser runt och föreläser hur hans förening har gått tillväga med sitt energiarbete.

Läs mer på www.fvb.se

FVB_logo

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
  • Ökad användning av förnybar energi
  • Minskad användning av fossila råvaror