Energifabriken gör tusentals mil fossilfria – varje dag

Vi tror på en snabb omställning från fossila bränslen till förnybara alternativ.
Våra drivmedel kommer från restprodukter eller raps som odlas på våra åkrar.
Tillsammans med våra kunder minskar vi utsläppen och bidrar till ett hållbart Sverige.

På Energifabriken vet vi att steget kan kännas stort i att byta ut fossila drivmedel mot förnybara. Därför stöttar vi våra kunder hela vägen i omställningen till HVO eller RME.

Energifabriken är ett gott exempel på hur bra vi är på hållbarhet, miljöteknik och gröna näringar i Östergötland. Läs mer på  energifabriken.se

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
  • Ökad användning av förnybar energi
  • Ökad användning av förnybara råvaror
  • Minskad användning av fossila råvaror
  • Bidrar till inlagring av koldioxid

Energifabriken