Biototal – försöksgård ska öka förståelsen för slutna kretslopp

Hur kan restprodukter som urin, slam och biogödsel göra nytta för matråvarorna som produceras på våra åkrar? Och går det att få ekonomi i att framställa biogas av vass från övergödda sjöar?

Det är exempel på utmaningar i samhället som Biototal bidrar till att lösa. Det är också frågor som politiker och tjänstemän, skolungdomar och allmänhet kan behöva lära mer om på ett konkret och pedagogiskt sätt. Det vill det 10-årsjubilerande, framgångsrika och prisbelönta företaget medverka till genom etableringen av försöksgården Fransberg mellan Norrköping och Söderköping.

– Med denna kretsloppsgård vill vi skapa ett innovativt utvecklingscentrum där samverkande aktörer inom de gröna näringarna dels kan visa kretsloppet i verklig skala, dels kan göra olika försök för att ytterligare utveckla sektorn, säger företagets vd Maria Hjortmark-Byhage.

Biototal arbetar för hållbara lösningar mellan stad och land där förbrukade resurser kommer till nytta i kretsloppet. I visionen ligger att samtidigt skapa ekonomiska värden. Företaget har sitt huvudkontor i Vreta Kluster utanför Linköping och kontor även i Uppsala och Örebro.

– Vi arbetar nationellt och när vi utvecklat gården Fransberg finns det planer att utveckla idén med lokala utbildningscentrum även på andra ställen i landet, berättar Maria Hjortmark-Byhage.

Läs mera på www.biototal.se

Biototal-logga-10-vit

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
  • Minskad användning av fossila råvaror
  • Bibehållen eller ökad biologisk mångfald
  • Cirkulera näringsämnen
  • Minska utsläpp av oönskade ämnen och organismer
  • Minska övergödning
  • Minskad materialanvändning (resurseffektivitet)
  • Cirkulera/återvinna material