Sunsolutions by Telecon – från telekom via vindkraft till solenergi

Med sin produkt – en solelslösning – vill Motalaföretaget Sunsolutions by Telecon bidra till att fler kan bedriva ett hållbart företagande. Redan första referensanläggningen blev en framgång.

Genom att installera Hållbar solel för att producera sin egen el vill Sunsolutions by Telecon, till vardags Sunsolutions, hjälpa sina kunder till en ökad användning av förnybar energi. Hållbar solel innebär att solelsanläggningens alla ingående komponenter är miljömässigt och socialt hållbara.
– Ett hållbart företagande innebär att ta ansvar för såväl ekonomi som miljö och sociala aspekter, menar Lars Laurin, företagets vd. I korthet betyder det att verksamhet som går med vinst kan växa och bidra till flera arbetstillfällen, men tillväxten får inte ske på bekostnad av miljön och jordens resurser, utan ska vara miljömässigt hållbar.

Den sociala hållbarheten uppnås när man tar hänsyn till andra människors hälsa, rättigheter och välfärd oavsett om det är en anställd, kund, leverantör eller den arbetare som tillverkar en produkt någonstans i världen.
– Vi tycker att man ska främja produktion där det finns konsumtion och vill att våra kunder ska tycka att det är lika naturligt med härproducerad el som härproducerad mat, berättar Lars Laurin vidare.

Den första referensanläggningen installerades i maj 2016 hos Kraftstationen i Motala AB.
– På mindre än ett halvår producerade den mer än 10 000 kWh härproducerad el, vilket innebär elenergi som på ett ungefär motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för två familjer, berättar Lars Laurin.

Sunsolutions vill göra det så enkelt och säkert som möjligt att ta steget att investera i en solelsanläggning och hjälper därför de små och medelstora företagen de vänder sig till med alla steg i kedjan.
– Det krävs en detaljerad utredning och analys för att ta reda på de exakta ekonomiska, tekniska och juridiska förutsättningarna, säger Lars Laurin, själv jurist. Med analysen som grund står det klart hur en solelslösning ska utformas för att passa det aktuella företagets önskemål och behov. Vi tar kontakt med tillståndsmyndigheter och nätägare och vi hjälper även till med att söka de bidrag man kan få för att installera en anläggning. Och till leveransen hör förstås ett serviceavtal som innebär att även själva ägandet ska vara problemfritt för ägaren.

Då företaget startade 2004 var inriktningen byggnation och projektledning inom telekommunikation, efter några år utökades verksamheten med vindmätningsanläggningar för vindkraftsföretag.
– Att vi nu har tagit ytterligare ett kliv framåt i arbetet med viktiga miljö- och klimatfrågor känns jättebra.

 

Läs mera på www.sunsolutions.se

sunsolutions-pos

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Ökad användning av förnybar energi
  • Minskad användning av fossila råvaror