Glada och klimatsmarta grisar hos Blackert Lantbruk

På Blackert lantbruk vill man ta fram världens bästa griskött med största möjliga djurvälfärd och minsta möjliga miljöpåverkan.

Familjeföretaget som drivs av Hans och Jeanette Blackert föder upp cirka 12 000 grisar om året och odlar 170 hektar. Gården ligger ett stenkast från medeltidsstaden Skänninge och bland annat går Eriksgatan rakt genom gården.
– Alla Blackerts grisar föds upp i moderna stall där vi ger dem möjlighet att tillgodose sina naturliga beteenden. Bland annat har vi alla våra sinsuggor på stora djupströbäddar av halm säger Jeanette Blanckert och fortsätter:
– Genom en god djurmiljö som även innebär rätt ventilation, och temperatur säkerställer vi en god djurhälsa vilket både minimerar behovet av antibiotika och ökar lönsamheten i företaget.

Växtodlingen på gården bedrivs konventionellt och klimatsmart. Maten som grisarna äter består främst av egenodlad spannmål som korn och vete. Dessutom odlar vi eget protein med ärtor och åkerböna för att ersätta importerad soja.
– Förutom eget foder till grisarna odlar vi också raps som blir till livsmedel eller biodiesel, fortsätter Jeanette.

I kretsloppstänket ingår dessutom att optimera växtodlingen med gödsel från grisarna och att ha värmepumpar i grisstallarna för att återvinna energi.
– Tack vare att vi använder vår egen grisgödsel tillsammans med en behovsanpassad användning av handelsgödsel och bekämpningsmedel kan vi ta höga skördar. Därigenom binder vi mycket koldioxid från atmosfären till växterna vilket är klimatsmart, berättar Jeanette Blackert.

Sedan 2007 finns det dessutom ett vindkraftverk på gården.
– Vår andel i verket motsvarar den el som vi förbrukar på gården. Även här handlar det om ett tänk som ger klimatsmart energi, menar Jeanette Blackert.

Läs mer på www.blackertlantbruk.se

blackert-logo

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
  • Ökad användning av förnybar energi
  • Bidrar till inlagring av koldioxid
  • Cirkulera näringsämnen
  • Minska läkemedelsrester
  • Minska risken för spridning av antibiotikaresistens
  • God djurvälfärd
  • Minska övergödning