Energikontoret – goda resultat för ökad användning av elfordon i kommunal verksamhet.

Vi tror på positiv utveckling och förändring  genom ökad kunskap och praktiska erfarenheter.

Genom samverkan kan vi snabbare effektivisera energianvändningen, öka andelen förnybart och bidra till uppfyllande av EUs klimatmål.

Vi är den regionala partnern för energi- och klimatarbete!

Att visa vägen och stimulera till mer handlingskraft för en smartare energianvändning i regionen är Energikontoret Östra Götalands främsta uppgift. Ett viktigt ämnesområde är hållbara transporter där vi jobbar med främjande av elfordon och utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar. Det har vi gjort genom kunskapshöjande insatser och roadshows bland annat. och Ett resultat av våra insatser är att flera kommuner börjat använda elcyklar och elbilar i sina verksamheter, t. ex inom hemtjänst, fastighetsskötsel.

energikontoret_skiss

UPPFYLLDA KRITERIER


 • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
 • Ökad användning av förnybar energi
 • Ökad användning av förnybara råvaror
 • Minskad användning av fossila råvaror
 • Bidrar till inlagring av koldioxid

Envima – webbutbildning minskar transporter och kostnader för utbildare

Genom olika smarta lösningar bidrar vi till minskad påverkan på miljön
samtidigt som vår tillgänglighet och kunskap ökar kompetensen hos våra kunder.

Exempelvis har vi hjälpt Returpack att ta fram en webbutbildning för egenstudier för all deras personal. Materialet nås via vår egenutvecklade Minetplattform. När den anställde läst igenom materialet svarar de på en quiz-slinga med frågor. Tillräckligt många rätt ger ett diplom. Kopplat till detta finns en statistik-modul så att administratören ser vilka som gått utbildningen och klarat den.

– Att stötta Returpack, som har som affärsidé att återvinna material, känns helrätt och deras arbete påverkar ju oss alla i samhället. Vi kombinerar vår kompetens med egenutvecklade webbverktyg för att i samarbete med kund minska miljöpåverkan i ett större sammanhang, säger Anders Johansson, VD på Envima.

Envima miljökonsulter är ett gott exempel på hur bra vi är på hållbarhet, miljöteknik och gröna näringar i Östergötland. Läs mer på  envima.se

Envimalogo

UPPFYLLDA KRITERIER


 • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
 • Minskad användning av fossila råvaror
 • Minskad materialanvändning (resurseffektivitet)
 • Cirkulera/återvinna material

 

 

 

Vreta Kluster – vi vill korta vägen mellan matproducent och kund

Vi tror att det är många som vill att deras mat ska komma från trakten.
Vi vet att det med alternativa logistiklösningar går att sänka kostnader och ge mer miljövänliga transporter.

– Exempelvis har vi med hjälp av Linköpings universitet bidragit till att hitta smartare logistiklösningar mellan grisuppfödare och kund. På så sätt hoppas vi att bidra till sänkta transportkostnader, miljövänlig distribution och att öka kundernas tillgång på närproducerad mat, säger Per Lindahl, projektledare på Vreta Kluster.

Vreta Kluster finns till för alla som verkar inom de gröna näringarna, dvs alla som jobbar inom jordbruk, skogsbruk, förnybar energi, vattenbruk, trädgård och mat. De jobbar alla med förnybar råvara och det är deras framtid, utveckling och tillväxt som driver oss.

Vreta Kluster är ett gott exempel på hur bra vi är på hållbarhet, miljöteknik och gröna näringar i Östergötland. Läs mer på vretakluster.se

vreta_kluster_logo_cmyk_swe

UPPFYLLDA KRITERIER


 • Minskad användning av fossila råvaror
 • God djurvälfärd
 • Minska risken för smittspridning/salmonella
 • Minska risken för spridning av antibiotikaresistens
Kor

Blåklint – vår mjölk kommer från östgötska gräsmarker och glada kossor

Vi tror på att maten ska produceras så nära den som äter som möjligt.
Vi tror inte på att använda antibiotika i onödan.
Vi tror att det blir godare mjölk med gladare djur.

Blåklint arbetar för ett hållbart kretslopp både på gården och i företaget.
Vi kör våra transporter på biogas, korna äter vall från våra marker och vi använder deras gödsel på åkrarna.

Blåklint är ett gott exempel på hur bra vi är på hållbarhet, miljöteknik och gröna näringar i Östergötland. Läs mer på blåklintprodukter.se

UPPFYLLDA KRITERIER


 • Förnybar energi
 • Förnybara råvaror
 • Minskad användning av fossila råvaror
 • God djurvälfärd
 • Cirkulera näringsämnen
 • Bibehållen eller ökad biologisk mångfald
 • Minska risken för spridning av antibiotikaresistens

Blåklint

Energifabriken gör tusentals mil fossilfria – varje dag

Vi tror på en snabb omställning från fossila bränslen till förnybara alternativ.
Våra drivmedel kommer från restprodukter eller raps som odlas på våra åkrar.
Tillsammans med våra kunder minskar vi utsläppen och bidrar till ett hållbart Sverige.

På Energifabriken vet vi att steget kan kännas stort i att byta ut fossila drivmedel mot förnybara. Därför stöttar vi våra kunder hela vägen i omställningen till HVO eller RME.

Energifabriken är ett gott exempel på hur bra vi är på hållbarhet, miljöteknik och gröna näringar i Östergötland. Läs mer på  energifabriken.se

UPPFYLLDA KRITERIER


 • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
 • Ökad användning av förnybar energi
 • Ökad användning av förnybara råvaror
 • Minskad användning av fossila råvaror
 • Bidrar till inlagring av koldioxid

Energifabriken