Pussel Klimatkonsult – hjälper aktörer till stora klimatkliv

 

Norrköpingsbaserade Pussel Klimatkonsult har det senaste året bidragit till att många miljoner investerats i goda lösningar för att minska utsläpp som påverkar klimatet.

Det som just nu är i fokus för vd:n Cecilia Wyser är att hjälpa till med ansökningar till Klimatklivet. Det är ett statligt stöd som till exempel kommuner och företag kan söka från Naturvårdsverket. Det handlar om fysiska investeringar för att minska utsläpp som påverkar klimatet (växthusgaser). Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta.

– Hittills har företaget medverkat till att 21 ansökningar med östgötska aktörer som kunder har beviljats. I pengar innebär det att 19 miljoner kronor kommer att investeras i klimatåtgärder, varav 10,8 miljoner är statliga bidrag, berättar Cecilia Wyser. Det handlar exempelvis om laddstolpar för elbilar, tankstationer för HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) samt anläggningar för lustgasdestruktion. Det förväntade resultatet från de sammanlagda investeringarna är att utsläppen av koldioxid kommer att minska med 60 000 ton per år. För att förklara det lite mer konkret motsvarar det utsläppen från omkring 45 000 personers bilresor under ett år (bensin eller diesel).

En stor del av de ekonomiska medel som står till buds för att finansiera olika klimatinsatser finns i form av projektmedel, nationellt eller via EU. Det krävs särskild kunskap både för att hitta dessa medel, få ihop en ansökan, administrera och rapportera projekten. Det är detta som Cecilia hjälper till med.

Att bidra till goda lösningar inom klimatområdet är Cecilia Wysers drivkraft. Hon har i snart 20 år arbetat strategiskt med sådana frågor på många arenor – kommunala, regionala, statliga och inom forskning. Erfarenheterna har hon fått både som anställd och sedan fem år tillbaka även som egen företagare.

– Att ha jobbat med samma grundfråga i olika roller och i olika typer av organisationer har gett mig erfarenhet att se klimatfrågan i olika perspektiv, menar Cecilia Wyser. Det gör att mitt företag kan erbjuda ett brett utbud av strategiska tjänster inom energi- och klimatanpassning.

Läs mera på www.pusselklimat.se

pussel-klimatkonsult-mellan

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
  • Ökad användning av förnybar energi