Gård & Djurhälsan – jobbar för minimerad antibiotikaanvändning i djuruppfödningen

Gård & Djurhälsan är ett rådgivningsföretag som bland annat arbetar för att Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland när det gäller god djurhållning och därmed behålla den extremt låga nivån när det gäller antibiotikaanvändning. Den är lägst bland alla länder i EU.

Vreta Kluster utanför Ljungsbro är arbetsplatsen för åtta av företagets sammanlagt cirka 50 medarbetare som är verksamma på ett dussintal orter – och med huvudkontor i Uppsala.

Antibiotikaresistens är ett av de absolut största hoten mot vår hälsa idag. Redan nu räknar man med att ca 25 000 personer i Europa dör varje år pga. antibiotikaresistens, och forskarna förutspår att detta bara är början.

– En av våra viktiga uppgifter handlar om att skapa välmående gårdar genom att hjälpa till att lära ut hur djuren ska hållas friska, berättar Gunnar Johansson som är grishälsoveterinär. Det är grundläggande både hälsomässigt och ekonomiskt. Bland det viktigaste är att hålla nere antibiotikaanvändningen.

Världen runt finns enorma problem med multiresistenta bakterier – vilket bland annat beror på överanvändning av antibiotika. Det gäller människor, vilda djur och tama djur och är ett ekologiskt problem som påverkar miljön negativt. På många håll är till exempel grisar uppfödda på antibiotika – i förebyggande syfte för att inte bli sjuka och för att växa snabbare. Så var det tidigare även i Sverige.

– Att vi i dag har ett mycket bra läge i vårt land beror på framsynta beslut från mitten av 1980-talet när det gäller lagstiftning och att vi har en lång tradition av förebyggande hälsovård. Samarbetet mellan näringen, veterinärerna och myndigheterna för att hitta bra produktionsförhållanden och smittskyddsförebyggande åtgärder har ofta varit gott, menar Gunnar Johansson och fortsätter:

– Konkret rådgivning för att hålla grisarna friska kan handla om att inte blanda yngre och äldre djur, bra ventilation i stallarna, en miljö utan stress, gott smittskydd – vilket exempelvis är viktigt när det handlar om transporter mellan gårdarna.

Läget är som sagt inte lika bra i övriga delar av Europa och världen, det kommer oroande rapporter om att vissa länder som vi importerar kött ifrån ökar sin antibiotikaanvändning.

– Det är viktigt att vi behåller det goda läget och nya uppfödare måste motiveras att arbeta vidare enligt de lagda grunderna trots att det på kort sikt kan vara påfrestande ekonomiskt, menar Gunnar Johansson. Det bästa vore förstås om vi i ännu högre grad valde svensk kött på våra tallrikar, även i lunchrestaurangen. Det skulle gynna den svenska uppfödningen av sunda djur och även minska risken för spridning av resistenta bakterier.

Läs mera på www.gardochdjurhalsan.se

logo

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minska läkemedelsrester i vatten
  • Minska risken för smittspridning, t.ex. salmonella
  • Minska risken för spridning av antibiotikaresistens
  • God djurvälfärd