Kontakt

Vi initiativtagare har bildat en styrgrupp som beslutar om vilka goda exempel som visas upp på plattformen. Det är också styrgruppen som satt upp listan på kriterier för hållbarhet. Styrgruppen består av:

Malin Forsgren, Cleantech Östergötland
Erik Gotborn, Energikontoret Östergötland
Helene Oscarsson, Vreta Kluster
• Pia Jacobsson, Region Östergötland

Utöver styrgruppen deltar i arbetet även:
– Mikael Larsson, Envima, redaktör och grafisk form
– Karin Christofferson, skribent

Skapandet av plattformen drivs i projektform och finansieras av Region Östergötland.
Publiceringen av annonser betalas av medverkande företag och organisationer.