Region Östergötland – kraftsamling kring Miljönytta som affär

De senaste åren har det blivit allt tydligare att världen har bråttom att ställa om till system som har mycket mindre påverkan på vår gemensamma miljö. Det mest akuta handlar kanske om att begränsa den globala uppvärmningen. Dessa samhällsutmaningar skapar stora möjligheter för affärsutveckling – vilket är ett budskap som Region Östergötland gärna bidrar till att förmedla.

Östergötland har under lång tid byggt upp spetskompetens inom miljöteknik, både inom näringslivet och akademin, vilket har lett till en betydande mängd företag med hållbarhet i sin kärnaffär. Därtill finns ett starkt fokus på utvecklingsarbete inom de gröna näringarna – den sektor som kan erbjuda substitut till fossila råvaror.

Region Östergötland vill bygga vidare på de styrkor som redan finns i regionen och bidra till att de östgötska företagen i ännu högre utsträckning kan dra nytta av de affärsmöjligheter som öppnas tack vare omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför har man definierat Miljönytta som affär som ett av de fem styrkeområden* man fokuserar på i utvecklingsarbetet. Vi gör’t är exempel på ett projekt som stöttas av Region Östergötland inom ramen för Miljönytta som affär.

– I Östergötland är vi väldigt bra på resurseffektivitet och hållbarhet, men det är för få som känner till de innovationer och satsningar som görs inom områden som miljöteknik, förnybar energi och de gröna näringarna, enligt Peter Karlsson som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor inom Region Östergötland.

Cleantech Östergötland, Energikontoret Östra Götaland och Vreta Kluster har tillsammans med Region Östergötland tagit initiativ till kommunikationsplattformen ”Vi gör’t” – just för att öka kännedomen om den miljömässiga hållbarheten.

– Hållbara system är något som vi kraftsamlar till i regionen, det är en satsning som ligger i linje med regeringens ambitioner att skapa ett fossilfritt samhälle och utveckla förnybara energisystem. Företagen är helt centrala för att Sverige ska nå klimatmålen och därför är det naturligt för oss att skapa förutsättningar för att öka synligheten kring det de gör. Jag tror också att projektet stimulerar ett kunskapsutbyte, inspirerar andra att göra hållbara val i och genom sin verksamhet – och inte minst att det bidrar till ökade affärer för företagen, säger Peter Karlsson.

Även om mycket händer inom näringslivet för att driva på omställningen, pekar många på att det krävs en hög grad av samverkan mellan olika aktörer för att vi t.ex. ska kunna hantera klimatförändringen. Miljönytta som affär fungerar som en plattform för att möjliggöra bättre samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Detta har lett till ett antal projekt som stöds eller drivs av Region Östergötland inom ramen för Miljönytta som affär. Till exempel har regionen identifierat behovet av en regional biodrivmedelsstrategi som kan bidra till att skynda på omställningen till fossilfria transporter. Man arbetar också med ett utvecklingsprojekt för bioekonomi i regionen.

* Sedan några år tillbaka arbetar Region Östergötland (RÖ) enligt strategin Smart specialisering i Östergötland.

Läs mera på www.vigort.se

 

RO_v_cmyk

Inom regionen har fem så kallade styrkeområden identifierats:

  • Effektiv logistik
  • Miljönytta som affär (heter egentligen Affärsmodeller och arenor för hållbara systemlösningar)
  • Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system
  • Simulering och visualisering
  • Avancerade material