Energikontoret – goda resultat för ökad användning av elfordon i kommunal verksamhet.

Vi tror på positiv utveckling och förändring  genom ökad kunskap och praktiska erfarenheter.

Genom samverkan kan vi snabbare effektivisera energianvändningen, öka andelen förnybart och bidra till uppfyllande av EUs klimatmål.

Vi är den regionala partnern för energi- och klimatarbete!

Att visa vägen och stimulera till mer handlingskraft för en smartare energianvändning i regionen är Energikontoret Östra Götalands främsta uppgift. Ett viktigt ämnesområde är hållbara transporter där vi jobbar med främjande av elfordon och utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar. Det har vi gjort genom kunskapshöjande insatser och roadshows bland annat. och Ett resultat av våra insatser är att flera kommuner börjat använda elcyklar och elbilar i sina verksamheter, t. ex inom hemtjänst, fastighetsskötsel.

energikontoret_skiss

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
  • Ökad användning av förnybar energi
  • Ökad användning av förnybara råvaror
  • Minskad användning av fossila råvaror
  • Bidrar till inlagring av koldioxid