Östgötautmaningen skapar fler hållbara transporter i offentlig sektor

Mikael Larsson

Östgötautmaningen – fossilfria transporter i offentlig sektor är ett treårigt projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Östergötland samt 12 stycken deltagande kommuner. Energikontoret Östra Götaland är projektkoordinator. Projektet syftar till att hjälpa deltagande aktörer att snabbare ställa om sina egna transporter och sina fordon till att bli fossilfria. Projektet har varit igång sedan januari 2018. Det rivstartades med ett seminarium …

Välkomna till EDAY 2018!

Mikael Larsson

Klimatsmarta Östergötland – så blir goda exempel mainstream Ekoxen Quality hotel, 15 mars, kl. 09-18. Sista anmälningsdag är 9 mars. Jenny Stiernstedt, politik- och klimatreporter på SvD, inleder dagen med en framtidsspaning kring möjligheter och utmaningar i klimatomställningen. Ger den snabba teknikutvecklingen och det pådrivande näringslivet tillräckligt med hopp för att överskugga det faktum att vi idag ser större klimatförändringar …

Kraftsamling kring vindkraft

ofogoAB

Vindkraften står för cirka 10 procent av den totala elproduktionen i Sverige. Nya stora satsningar för landbaserade och havsbaserade vindkraft är bl.a. 179 vindkraftverk i Markbygden utanför Piteå till en beräknad kostnad av 1,8 miljarder kronor och tre havsbaserade parker till en investeringskostnad om 16,5 miljarder kronor. Detta antyder att vindkraft kommer att fortsätta blir en allt viktigare del av …

EWEEK blir E-DAY

ofogoAB

2012 genomfördes Energimässa Öst på dåvarande Cloetta Center, med två späckade dagar med föreläsningar, mässa och events kopplade till energi- och klimatfrågor. Målgruppen var företag och privatpersoner och evenemanget besöktes av ca. 800 personer. Från 2013 omvandlades mässan till EWEEK, som blev en mötesplats för företag och organisationer som är verksamma inom hållbarhetsfrågor. Syftet har varit att sprida kunskap som …