Kraftsamling kring vindkraft

ofogoAB

Vindkraften står för cirka 10 procent av den totala elproduktionen i Sverige. Nya stora satsningar för landbaserade och havsbaserade vindkraft är bl.a. 179 vindkraftverk i Markbygden utanför Piteå till en beräknad kostnad av 1,8 miljarder kronor och tre havsbaserade parker till en investeringskostnad om 16,5 miljarder kronor. Detta antyder att vindkraft kommer att fortsätta blir en allt viktigare del av …

EWEEK blir E-DAY

ofogoAB

2012 genomfördes Energimässa Öst på dåvarande Cloetta Center, med två späckade dagar med föreläsningar, mässa och events kopplade till energi- och klimatfrågor. Målgruppen var företag och privatpersoner och evenemanget besöktes av ca. 800 personer. Från 2013 omvandlades mässan till EWEEK, som blev en mötesplats för företag och organisationer som är verksamma inom hållbarhetsfrågor. Syftet har varit att sprida kunskap som …