EWEEK blir E-DAY

ofogoAB

2012 genomfördes Energimässa Öst på dåvarande Cloetta Center, med två späckade dagar med föreläsningar, mässa och events kopplade till energi- och klimatfrågor. Målgruppen var företag och privatpersoner och evenemanget besöktes av ca. 800 personer.

Från 2013 omvandlades mässan till EWEEK, som blev en mötesplats för företag och organisationer som är verksamma inom hållbarhetsfrågor. Syftet har varit att sprida kunskap som kan leda till konkret förändringsarbete och bidra till nya affärsmöjligheter för företag.

Från och med 2018 är det nu återigen dags att byta skepnad på denna aktivitet när EWEEK övergår till E-DAY. Nu kommer evenemanget genomföras under en dag, men med parallella sessioner där deltagarna kan välja de ämnesområden som de brinner starkast för. 2018 års tema är ”Klimatsmarta Östergötland – Goda exempel blir mainstream” och kommer att genomföras på Ekoxen Quality hotel i Linköping 15 mars. Läs mer och ta del av årets program här.