Kraftsamling kring vindkraft

ofogoAB

Vindkraften står för cirka 10 procent av den totala elproduktionen i Sverige. Nya stora satsningar för landbaserade och havsbaserade vindkraft är bl.a. 179 vindkraftverk i Markbygden utanför Piteå till en beräknad kostnad av 1,8 miljarder kronor och tre havsbaserade parker till en investeringskostnad om 16,5 miljarder kronor. Detta antyder att vindkraft kommer att fortsätta blir en allt viktigare del av landets energisystem och kommer att kraftigt bidra till att nå målet om ett helt förnybart elsystem i Sverige.

Vindkraftsutvecklingen fortsätter även i Östergötland och Södermanland, men här finns det utmaningar att lösa. I Södermanland planeras havsbaserade projekt utanför Trosa, Nyköping och Oxelösund. I Östergötland finns planer och beslut för ytterligare ca. 100 vindkraftverk. Utvecklingen ligger dock av olika skäl relativt stilla sedan 2011.

Den 11:e april 2018 kommer en konferens att genomföras på Pronova konferens i Norrköping där alla relevanta aktörer kring vindkraft kommer att samlas för konstruktiva dialoger om de utmaningar och möjliga lösningar som finns för en expansion av vindkraft i Sverige.

Några av de föreläsare som kommer att delta under dagen är:

Sara Fogelström, Chalmers Tekniska Högskolan

Lars Thomsson, Vindkraftsamordnare Sydost

Matthias Wärn och Maria Brolin, Svea Vind Offshore

Britta Wennstedt Edvinger, Arkeologicentrum

 

Programmet är fortfarande under utarbetande och beräknas bli klart tidigt 2018. Besök gärna kalendariet på www.energiost.se där ett färdigt program kommer att publiceras så snart det är klart.