Välkomna till EDAY 2018!

Mikael Larsson

Klimatsmarta Östergötland – så blir goda exempel mainstream

Ekoxen Quality hotel, 15 mars, kl. 09-18. Sista anmälningsdag är 9 mars.

Jenny Stiernstedt, politik- och klimatreporter på SvD, inleder dagen med en framtidsspaning kring möjligheter och utmaningar i klimatomställningen. Ger den snabba teknikutvecklingen och det pådrivande näringslivet tillräckligt med hopp för att överskugga det faktum att vi idag ser större klimatförändringar än väntat? Vad krävs för att utsläppen ska minska i den takt som behövs för att klara målen i Parisavtalet? Är våra politiker tillräckligt modiga? Jenny ger en personlig reflektion över senaste nytt inom klimatområdet och ger exempel på hur klimatjournalistiken kan bidra för att öka kunskapen och engagemanget i frågan.

Mer information och länk till anmälan hittar du här.

EDAY (tidigare E-WEEK) är en återkommande mötesplats för regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Under en fullspäckad dag ges möjligheter att delta i givande möten och aktiviteter. EDAY är en samlingspunkt för experter, tjänstemän, beslutsfattare och forskare, som tillsammans diskuterar lösningar för en hållbar framtid.

EDAY syftar också till att ge regionens företagare kunskap om energi och hållbarhet, som de sedan kan använda för att öka sin lönsamhet. Att utveckla och leverera lösningar på viktiga samhällsutmaningar kopplade till energi-, miljö- och klimat är något som forskare och företag i Östergötland är väldigt bra på. Detta regionala styrkeområde kan förstärkas ytterligare genom samverkan i nätverk, kluster och andra kontakter.

I Östergötland arbetar många aktörer med energi-, miljö- och klimatfrågor på olika sätt. Bakom EDAY återfinns Region Östergötland, Energikontoret Östra Götaland, Linköpings Universitet, Cleantech Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland och Lantbrukarnas Riksförbund.