Östgötautmaningen – Östergötland har antagit utmaningen att snabbt bli en fossilfri region

Östgötautmaningen är ett företagsnätverk och en plattform som ska bidra till att göra Östergötland till Sveriges första region med fossilfria transporter.

I januari 2016, i samband med det regionala evenemanget E-week (E står för environment, economy och evolution), lanserades företagsnätverket med ambitionen att driva på utvecklingen för fossilfria transporter i näringslivet.
– Det blev stor uppmärksamhet i medierna i samband E-week som ägnades åt den snabba omställningen mot ett fossilfritt samhälle, vilket i sig innebär en stimulans för näringslivets utveckling i Östergötland. Det gav en skjuts i arbetet redan från start. Östgötautmaningen visar att det är en bra modell när det är politiken som står för förutsättningarna och näringslivet för beteendeförändringarna, säger projektledaren Peter Henriksson.

Syftet med nätverket är nämligen att det ska bidra till att snabbt sprida kunskap, kontakter och know-how om fossilfria drivmedel – och visa att det är lönsamt för företag att bli fossilfria.
– Vi ska även medverka till att öka takten i klimatarbetet och ge de östgötska företagen ett försprång i den omställningsprocess som hela transportsektorn kommer att påverkas av, säger Peter Henriksson vidare. Östgötautmaningen kommer att vara en mötesplats för företag som vill påverka den regionala och nationella politiken för fossilfrihet.

Sverige har satt upp mål för en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och Region Östergötland satsar på att bli en klimatneutral regionorganisation 2020. Flera kommuner i regionen har antagit mål om koldioxidneutralitet – eller fossilfrihet – till 2025 alternativt 2030.
– En förutsättning för att målen ska kunna nås är att medborgarna och näringslivet engagerar sig. Och i Östergötland har vi en unik möjlighet att snabbt bli fossilfria eftersom vi har lokala bränsletillverkare och distributörer som kan erbjuda samtliga fossilfria bränsletyper, menar Peter Henriksson som lovar att lyfta fram och sprida det företagen gör.

För att Östergötland ska ställa om till fossilfria transporter är näringslivet en viktig pusselbit, men det krävs även insatser inom den offentliga sektorn och bland privatpersoner. Därför inkluderar Östgötautmaningen flera spår som ska bidra till en snabbare omställningstakt även inom offentliga verksamheter och för allmänheten.

Idag har företagsnätverket knappt tio medlemmar och växer hela tiden. Vilka som är med och vad nätverket konkret gör kan man läsa mer om på Östgötautmaningens hemsida.

www.ostgotautmaningen.se

 

ostgotautmaningen-logo-sticky

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Ökad användning av förnybar energi
  • Minskad användning av fossila råvaror