Hällerstad gård – räddar klimatet genom aktiv skogsvård

Christian Ankarstrands gård Hällerstad i Östra Ryd är ett familjeskogsbruk om 280 hektar som har gått i släkten i 140 år. I runda slängar innebär det ett upptag av cirka 1 400 ton kol från atmosfären per år.

– Ett aktivt skogsbruk står för ett framtida fossilfritt samhälle. Jag tycker om att skapa tillväxt som samtidigt blir ett sammanhang där man kan se nyttan i nästa led. Min drivkraft är att gården ska kunna gå vidare till nästa generation, berättar Christian Ankarstrand.

En skog vårdas och brukas på ungefär samma sätt som ett morötterna i ett morotsland som behöver sås, gallras och skördas när de är mogna. Skillnaden är att skogen avverkas med många tiotals års, kanske hundra års, mellanrum.

Den svenska skogen avlastar varje år atmosfären med cirka 45 miljoner ton koldioxid. Nästan lika mycket som Sveriges totala utsläpp av koldioxid som är cirka 54 miljoner ton. Det betyder att de svenska träden tar upp en mycket stor del av all koldioxid vi släpper ut i vårt land.
– När trädet växt färdigt kan det användas till både byggmaterial och bränsle och därmed ersätta stål och fossil olja. Allt vad man kan göra av olja kan man också göra av trä, menar Christian.

På så sätt avlastar träden i de svenska skogarna atmosfären med ytterligare minst 60 miljoner ton koldioxid, varje år. För att träden ska kunna göra allt detta för jordens klimat så behöver de växa. Träd som växer tar upp koldioxid ur luften och använder detta kol för att bygga upp stam, rot och grenar samtidigt som man släpper ut syre.

För att träden ska vara klimathjältar behöver de brukas, avverkas och nyplanteras i ett kretslopp. De behöver någon som ser till att de får ljus och utrymme och att inte massor av träd konkurrerar om samma plats. De behöver någon som tittar till och sköter om.
– Träden behöver sina människor, avslutar Christian.

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
  • Ökad användning av förnybar energi
  • Ökad användning av förnybara råvaror
  • Minskad användning av fossila råvaror
  • Bidrar till inlagring av koldioxid
  • Bibehållen eller ökad biologisk mångfald
  • Cirkulera näringsämnen
  • Minska övergödning
  • Minskad materialanvändning (resurseffektivitet)
  • Cirkulera/återvinna material