Returpack/Pantamera kör med det förnybara bränslet HVO

De cirka 1,7 miljarder aluminiumburkar och PET-flaskor som återvinns i Sverige varje år hamnar alla hos Returpack i Norrköping dit de till största delen transporteras med HVO-tankade fordon.

Företaget Returpack, för många kanske mer känt som Pantamera, startade sin verksamhet 1984 då pantsystemet för aluminiumburkar infördes. Tio år senare tillkom insamlingen av PET-flaskor. Returpack ägs av Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna och Svensk Dagligvaruhandel. Det vanligaste sättet att samla in pant i dag går via de drygt 3 000 butiker runt om i landet som har pantautomater.

När en burk eller flaska hamnar i en pantautomat komprimeras förpackningarna direkt i automaten. Det är Returpack som ansvarar för transporterna från butikerna. Sammanlagt 48 fordon från de upphandlade åkerierna samlar ihop de komprimerade förpackningarna från butik och kör dem till ett mellanlager för senare transport till sorteringsanläggningen i Norrköping.
– Vi är ett logistikintensivt företag och för oss är det viktigt att ta ansvar för alla mil vi kör. Därför har vi valt att i de större upphandlingarna ställa krav på att transporterna ska ske med HVO, vilket var en utmaning eftersom det inte fanns publika tankställen för HVO för några år sedan, berättar Marie Skoog som är logistikchef på Returpack. Nu har Energifabriken hjälpt oss att lösa problemet genom att erbjuda uthyrning av cisterner till våra avtalspartner för egen lagring av HVO. Våra CO2-utsläpp har härmed minskat betydligt.

Returpack har tagit över transportledningen från transportörerna och också investerat i ett transportstödsystem, vilket medfört en ökad kontroll, transporteffektivitet och lägre bränsleförbrukning.
– Av samma anledning var vi vid vår senaste upphandling också noga med att bilarna har rätt antal hästkrafter för att undvika överdimensionerade törstiga motorer, säger Marie Skoog.

På anläggningen i Norrköping registreras, sorteras och bearbetas materialet så att det blir klart för återvinning. De pressade balarna skickas därefter till olika materialköpare.
– Omkring 1,7 miljarder av alla burkar och flaskor som säljs i Sverige varje år pantas och återvinns till nya. Det motsvarar cirka 85 procent och gör oss till bland de bästa i världen på att panta, berättar Marie Skoog.

Den energi som sparas genom återvinningen räcker till att värma upp 25 000 villor under ett helt år. Regeringen har satt målet att 90 procent av dagens aluminiumburkar och PET-flaskor ska återvinnas.
– Genom våra kampanjer informerar vi om allt det positiva med återvinning och uppmuntrar till ökad materialåtervinning, minskad energianvändning och en bättre miljö genom att panta mera. Vi liknar oss ibland vid en gruva ovan jord, där både aluminium och plast kan utvinnas till betydligt lägre energikostnad än vad det krävs för att utvinna ny råvara. Det går till exempel åt 95 procent mindre energi att återvinna aluminium jämfört med att utvinna nytt. Aluminium kan dessutom återvinnas i det oändliga, berättar Sara Barthelson Riismark som är kommunikatör på Returpack.

Läs mer på http://pantamera.nu

returpack_logo_0

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
  • Minskad användning av fossila råvaror
  • Minska utsläpp av oönskade ämnen och organismer
  • Cirkulera/återvinna material
  • Minskad materialanvändning (resurseffektivitet)