Stångåbuss först i landet med publik tankstation för HVO

HVO, är ett bränsle som framställs av slakteriavfall och rapsolja och minskar utsläppet av koldioxid med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel.

För drygt femton år sedan körde bussbolagets ägartrio varsin färdtjänstbuss. I dag driver de ett stort företag med hundra fordon och drygt tvåhundra anställda. Företaget kör en stor del av kollektivtrafiken i länet och bidrar till att bussåkandet blir fossilfritt även genom sina erbjudanden om fossilfria bussresor för privatpersoner och företag.

I augusti 2015 öppnade de Sveriges första publika tankstation för HVO, som utläses Hydrotreated Vegetable Oil. Det är ett fossilfritt bränsle som kan användas till vanliga dieselmotorer utan några konverteringar och det går även att blanda med vanlig diesel i samma tank.

Tankstationen på garnisonsområdet i Linköping fungerar som en vanlig automatstation och man betalar med vanligt bankkort.

– Det känns väldigt bra att vi kan hjälpa både yrkeschaufförer och privatbilister att minska de farliga utsläppen och bidra till en renare miljö. Många har mejlat till oss och uttryckt sin tacksamhet över att vi erbjuder alternativ till fossilt diesel till alla, berättar Anett Engelhoffer som är platschef på Stångåbuss.

Genom att byta bränsle i sin egen fordonsflotta har bolaget minskat koldioxidutsläppen med 5 400 ton per år och HVO-bränslet bidrar också till att reducera partikelutsläppen.

– Bränslet produceras av finländska Neste och levereras av östgötska Energifabriken som har egna tankstationer, avslutar Anett Engelhoffer.

Läs mera på www.sbuss.se

logo

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
  • Minskad användning av fossila råvaror
  • Minska övergödning
  • Cirkulera/återvinna material