Kronhjortsgården – turismföretag som drivs förnybart

Långt inne i Kolmårdsskogarna kring Simonstorp mellan Norrköping och Katrineholm ligger en rustik konferens- och äventyrsgård med den senaste tekniken inom förnybar energi.

Anläggningen Kronhjortsgården, medlem av Ekoturismföreningen, byggdes 2011 – i trä och timmer med miljöklassat byggmaterial. Uppvärmning sker med berg-, sol- och vedvärme samt luftvärmeåtervinning, elproduktion med hjälp av solpaneler. Det finns också ett eget reningsverk för rent vatten ut.

– Vi har kretsloppssystem på all vår verksamhet, något som är helt självklart för oss, menar Roland Byfalk som tillsammans med hustrun Karin driver detta ställe som erbjuder många möjligheter både till umgänge i mindre och större sällskap i något av husen och avskildhet på eremitcampen som ligger på en halvö i den närbelägna sjön.

Vandring, fiske, paddling, och blåsrörskytte är en handfull av de många aktiviteter som erbjuds. De som vill bada – utomhus i tunna och bastu eller i spaanläggningen inomhus – behöver inte oroa sig för tillgången på varmvatten.

– Med hjälp av solen får vi varmvatten via solpaneler att fylla i 3 500-literstanken. När den är fylld så går varmvattnet inte ut i avloppet, som förr, utan rätt ner i berget för att driva värmepumpen som jobbar mot sex borrhål på 200 meters djup. Berget fungerar helt enkelt som en ackumulatortank, beskriver Roland Byfalk.

Läs mera på www.kronhjorten.se

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
  • Ökad användning av förnybar energi
  • Bibehållen eller ökad biologisk mångfald
  • Cirkulera näringsämnen
  • Minskad materialanvändning (resurseffektivitet)
  • Cirkulera/återvinna material