Kor

Blåklint – vår mjölk kommer från östgötska gräsmarker och glada kossor

Vi tror på att maten ska produceras så nära den som äter som möjligt.
Vi tror inte på att använda antibiotika i onödan.
Vi tror att det blir godare mjölk med gladare djur.

Blåklint arbetar för ett hållbart kretslopp både på gården och i företaget.
Vi kör våra transporter på biogas, korna äter vall från våra marker och vi använder deras gödsel på åkrarna.

Blåklint är ett gott exempel på hur bra vi är på hållbarhet, miljöteknik och gröna näringar i Östergötland. Läs mer på blåklintprodukter.se

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Förnybar energi
  • Förnybara råvaror
  • Minskad användning av fossila råvaror
  • God djurvälfärd
  • Cirkulera näringsämnen
  • Bibehållen eller ökad biologisk mångfald
  • Minska risken för spridning av antibiotikaresistens

Blåklint