Tekniska verken – ”vi gör världens renaste bränsle”

 

Tekniska verken i Linköping ligger i framkant när det gäller produktion och forskning kring biogas. Redan 1996 byggdes en biogasanläggning som försörjer flera gasmackar med fordonsgas.

Biogas framställs av organiskt material i form av mat-, slakteri- och livsmedelsavfall. Alla hushåll som sorterar sitt matavfall i Gröna Påsen är med och bidrar till kretsloppet.
– Utöver biogas resulterar produktionen i näringsrik biogödsel som kan ersätta konstgödsel i lantbruket, berättar Klas Gustafsson, vice vd på kommunägda Tekniska verken i Linköping

Biogas är ett av världens renaste bränslen som hjälper till att minska utsläppen av fossila bränslen och är en viktig del i omställningen av den svenska fordonsflottan. Biogas bildas under en naturlig nedbrytningsprocess av biologiskt material, till skillnad från bensin och diesel, och är på så sätt en till hundra procent förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp.
– Biogasen är ett utmärkt exempel på hur en cirkulär ekonomi kan fungera när resurser inte förbrukas utan bara omvandlas för att skapa värde i andra delar av systemet, menar Klas Gustafsson. Med visionen att bygga världens mest resurseffektiva region vill vi ta vår del av ansvaret.

Det är en utmaning som ytterligare sätter den innovativa förmågan på prov. Klas Gustafsson igen:
– För att vi ska kunna bli centrum i världens mest resurseffektiva region behöver vi arbeta ännu närmre våra kunder. När både privatpersoner och företag förstår hur Tekniska verken kan ta vara på alla resurser, så att inget hamnar på soptippen, blir det lättare för dem att själva göra rätt och hjälpa till att spara på de ändliga råvarorna.

Som komplement till biogasen satsar även Tekniska verken på laddinfrastruktur. Elbilar är på stark frammarsch vilket kräver att det finns strategiskt utplacerade snabbladdare runt om i Sverige, därför har Tekniska verken gått in som delägare i laddinfrastrukturbolaget CLEVER.

Läs mer på https://www.tekniskaverken.se

socialmedialogo

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
  • Ökad användning av förnybar energi
  • Ökad användning av förnybara råvaror
  • Minskad användning av fossila råvaror
  • Cirkulera/återvinna material