Hushållningssällskapet – vi hjälper världens viktigaste företagare utvecklas

Bilden visar en lärkruta som lantbrukaren gör för att underlätta för lärkor att häcka i åkerlandskapet

Vår vision är en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer

Lantbruket producerar den viktigaste varan om finns – mat. Men samtidigt så produceras även andra viktiga produkter för oss som människor. Skogen ger timmer, ved, pappersmassa, energi, m m. Spannmål kan förutom livsmedel också användas till fossilfritt bränsle (etanol), lin till olja (både mat och teknisk olja). Men något som ofta glöms bort är upplevelsen av ett fantastiskt landskap och ett rikt djurliv. Östgötska lantbrukare bidrar alla till detta på olika sätt. Vår del i detta är att med bred kompetens som inhämtas från forskning, fältförsök och omvärlden bidra med individuell och oberoende rådgivning.

På vår egen försöksgård odlar vi grödor på marknadens villkor samtidigt som vi bidrar till en ökad mångfald bland annat genom att vi har:

Både konventionell och ekologisk odling
– Skyddszoner utmed vattendrag- sådd med gräs i blandning med örter/baljväxter som gynnar pollinerar, fåglar och fältvilt.
– Flera svårbrukbara hörn är insådda med en blandning av örter/baljväxter som förser humlor, bin och andra pollinerare med nektar och pollen.
– Boplatser för hålhäckande fåglar – vi har satt upp fågelholkar, förutom de traditionella har vi även satt upp holkar för tornseglare.
– Demonstrationsodling av fröhampa som är skydd för fältvilt och föda till bl.a. finkar.
– Boplatser för insekter (halmbalar, mm)
– Lärkrutor (nästan 100 stycken) 

Läs gärna mer på Hushållningssällskapet Östergötland

HHSlogo

UPPFYLLDA KRITERIER


 

  • Bibehållen eller ökad biologisk mångfald
  • Minska utsläpp av oönskade ämnen och organismer
  • Minska övergödning