Vreta Kluster – vi vill korta vägen mellan matproducent och kund

Vi tror att det är många som vill att deras mat ska komma från trakten.
Vi vet att det med alternativa logistiklösningar går att sänka kostnader och ge mer miljövänliga transporter.

– Exempelvis har vi med hjälp av Linköpings universitet bidragit till att hitta smartare logistiklösningar mellan grisuppfödare och kund. På så sätt hoppas vi att bidra till sänkta transportkostnader, miljövänlig distribution och att öka kundernas tillgång på närproducerad mat, säger Per Lindahl, projektledare på Vreta Kluster.

Vreta Kluster finns till för alla som verkar inom de gröna näringarna, dvs alla som jobbar inom jordbruk, skogsbruk, förnybar energi, vattenbruk, trädgård och mat. De jobbar alla med förnybar råvara och det är deras framtid, utveckling och tillväxt som driver oss.

Vreta Kluster är ett gott exempel på hur bra vi är på hållbarhet, miljöteknik och gröna näringar i Östergötland. Läs mer på vretakluster.se

vreta_kluster_logo_cmyk_swe

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad användning av fossila råvaror
  • God djurvälfärd
  • Minska risken för smittspridning/salmonella
  • Minska risken för spridning av antibiotikaresistens