Alnarp Cleanwater – vill enkelt göra sina kunder till miljöhjältar

En grönskande plantering som sköter sig själv. Det är det enda som syns av Alnarp Cleanwaters avloppssystem som imiterar naturens egen process för att rena vatten. Restprodukten är ren växtnäring där fosfor tillåts vara en del av kretsloppet.

Skåneföretaget Alnarp Cleanwater, som etablerades 2008, utvecklar kretsloppsbaserade avloppsreningsverk för enskilda avlopp och har därför många lantbruks- och fritidsfastigheter, golfklubbar och hotell bland sina kunder.

– Det är ett självreglerande, helt luktfritt, system som imiterar naturen egen process för att rena vatten. Det är helt enkelt naturliga mikroorganismer och vattenväxter som gör jobbet genom att de livnär sig på olika ämnen, berättar Tony Rosander som har sin bas på distriktskontoret i Vreta Kluster utanför Linköping.

Tekniken som används är såväl välbeprövad som modern. Att med hjälp av vetenskap härma naturens egna processer kallas biomimik och ingår i företagets filosofi att skydda såväl svenska vattendrag som Östersjön från övergödning och andra problem som uppstår med okontrollerade utsläpp av orenat vatten. Tester har visat att Alnarps system har bättre rening av medicinrester än de flesta kommunala reningsverk.

– Eftersom vårt system baseras på naturliga processer finns det ingen tillförsel av kemikalier och det är så gott som underhållsfritt. Det gör att våra kunder, förutom att de aktivt bidrar till att värna om naturen och miljön dessutom kan göra besparingar i både timmar och kronor. Och tack vare vår slamnedbrytare slipper man även regelbundna slamtömningar, menar Tony Rosander och tillägger:

– Om man till exempel istället använder markbäddar så måste dessa kanske göras om 3-4 gånger under samma tidsperiod som livslängden hos vårt system. Vår ambition är att inte skjuta problemen på framtiden, varken för kunden eller naturen.

 

Läs mer på www.alnarpcleanwater.se

AlnarpCleanwaterlogo

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Bibehållen eller ökad biologisk mångfald
  • Cirkulera näringsämnen
  • Minska utsläpp av oönskade ämnen och organismer
  • Minska läkemedelsrester i vatten
  • Minska övergödning