Envima – webbutbildning minskar transporter och kostnader för utbildare

Genom olika smarta lösningar bidrar vi till minskad påverkan på miljön
samtidigt som vår tillgänglighet och kunskap ökar kompetensen hos våra kunder.

Exempelvis har vi hjälpt Returpack att ta fram en webbutbildning för egenstudier för all deras personal. Materialet nås via vår egenutvecklade Minetplattform. När den anställde läst igenom materialet svarar de på en quiz-slinga med frågor. Tillräckligt många rätt ger ett diplom. Kopplat till detta finns en statistik-modul så att administratören ser vilka som gått utbildningen och klarat den.

– Att stötta Returpack, som har som affärsidé att återvinna material, känns helrätt och deras arbete påverkar ju oss alla i samhället. Vi kombinerar vår kompetens med egenutvecklade webbverktyg för att i samarbete med kund minska miljöpåverkan i ett större sammanhang, säger Anders Johansson, VD på Envima.

Envima miljökonsulter är ett gott exempel på hur bra vi är på hållbarhet, miljöteknik och gröna näringar i Östergötland. Läs mer på  envima.se

Envimalogo

UPPFYLLDA KRITERIER


  • Minskad energianvändning, ökad energieffektivitet (resurseffektivitet)
  • Minskad användning av fossila råvaror
  • Minskad materialanvändning (resurseffektivitet)
  • Cirkulera/återvinna material